qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۴*حضرت می‌فرمایند: اگر نبود محبت ما به شما و دلسوزی ما برای شما! کارهایی که ما از شما می‌بینیم هر آینه ما روی برمی‌گرداندیم! این را دقت کنید این یعنی ما نمی‌توانیم روی برگردانیم، دست ما نیست! جریان مؤمن است. قرار خدای متعال مؤمن است!