qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۳*من الان می‌بینم آسیب هایی دارد به من می رسد که نمی‌خواهم باعث شود این جوری باشم و این معلوم می‌شود که شیطان دارد سلطنت می‌کند! کجا خدا دارد سلطنت می‌کند، سلطنت مال شیطان است!افراد خوب را یک جور فریب می‌دهد و افراد بد را هم یک جور.