qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۹*گاهی خلوت ها شک و تردید می آورد و انسان دچار فتنه شده و تصمیم نا بجا میگیرد.
من معتقدم اصلا چیزی به نام خلوت فکری وجود ندارد،چون با توهم همراه است. بله، خوب است که فرد زمانی را بگذارد و در مورد انجام یک سری کارها فکر کند. اما گاهی شیطان در خلوت،انسان را ناامید می کند؛ می‌گوید:دیدی چطور از تو جلو زدند!تو به هیچ دردی نخوردی!به این وسوسه ها توجه نکنید.اگر با اخلاص تلاش کنید،آنچه که باید،به شما می رسد.