qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۸*حضرت فرمود: من از دنیای شما نماز و زن را دوست دارم. آقای قرائتی فرمود: هر دوی اینها: تنهی عن الفحشا و المنکر است .زن یعنی تنهی عن الفحشا و نماز اگر خواندید یعنی والمنکر است.تنهی عن الفحشا و المنکر را، هردوی این چیز را، خدا برای من و شما تدبیر کرده است.