qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۲*ما خیلی زیادی به این زندگی تکیه کردیم، خیلی زیادی به این پدال گازمان و پدال ترمز ماشین‌مان تکیه کردیم، خیلی به کمربند تکیه کردیم. خب این کمربند مگر چیست؟ از این جا برمی‌داری و خودت آن را سرجایش می بندی. این درمورد چه حادثه‌ای می‌تواند جان تو را نگه دارد؟! این که بسم الله نیست، بسم الله یک حصن است، یک کمربند ضعیف که نیست، بسم الله یک حفاظ است، پس چرا نمی‌گوییم؟!