qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۳*حضرت فرمودند :اگر کسی یک قدم از مردم فاصله بگیرد خدا “ولایتش” را از آن شخص قطع می‌کند .
تنها نمانید تا فکرو خیال کنید. وارد جمع شوید.