qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۴* ما در هر چیزی شاخص لازم داریم .در هر چیزی، الان شما در علم شاخص دارید .در نور شاخص دارید. در عینک چشم ضعیف و چشم قوی ،شاخص دارید. در درجه فشار شاخص دارید. دستگاه فشار سنج داریم .
تب، قند ،چربی شاخص دارد. در صاف بودن یک دیوار ،صاف بودن یک خط شاخص داریم. که معلوم شود کارهایی که می کنیم درست است یا نه ؟ما با استفاده از شاخص می خواهیم که معلوم شود درست راه می رویم یا درست راه نمی رویم!