qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۸*تنها کسانی که حرز به همراه دارند و صدقه میدهند سالم می مانند, وإلا این بیمارستانها هیچ وقت خالی نمی شود و هر روز یک سهمیه ای دارند.