qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۴*شما پنجاه سال دنبال ریاضت باشید به اندازه یک ماه رمضان نمی‌توانید رشد کنید. اگر ماه رمضان نبود کسی رشد نمی‌کرد، یک مثقال هم رشد نمی‌کرد.