qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۸* چرا داعش درست می‌شود؟ داعش محبت را نمی فهمد، نمی داند باید کجا خرج کند. غضب را نمی فهمد، نمی داند کجاست؟! غضب و شهوت را مخلوط کرده، شده داعش! اینطوری کار شکل نمی‌گیرد.