qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۲* بعضی از پدرها وقتی صاحب فرزند می‌شوند از طرف خانم خود احساس بی مهری می‌کنند و می‌گویند خانم ما را تحویل نمی گیرد. بابا این بچه توست، نسل تو ،تحویل نمی گیرد یعنی چه !