qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۴*در جامعه شیعی نباید تنفر ایجاد بشود مگر این که من ‌بفهمم مثلا این آقا دستش در دست دشمن است،‌ این دیگر عین دشمن است. نه فقط ممنوع التصویرش می‌کنند، بلکه او را ممنوع الآبرو هم می‌کنند! چون می‌دانند کار دیگری می‌کند، یک فرد دیگری را می‌زند. من این فرد را به جای کس دیگری نمی گذارم.