qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۵*اگر در مملکت اختلاف سیاسی داریم. این اختلاف سیاسی باید در همین فضای سیاسی بماند، اگر یک کمی بیشتر شد، از جایش خارج شد؛ مقابل هم قرار می گیریم. دیگر نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم.