qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۹*داخل همه غذاها یک مقدار کم فلفل سیاه بریزید ؛ با کمی آویشن ببینید چقدر تاثیر دارد. تنها ادویه هایی که برای کبد ضرر ندارد بلکه مفید است یکی فلفل است، یکی زردچوبه. زردچوبه غلظت خون نمی آورد، برعکس خون را رقیق میکند، چون صفرا را از بین میبرد. علت غلظت خون این است که صفرا بالا میرود. ولی آویشن برای کبد ضرر دارد، برای معده خوب است، آن هم در حد کم والّا زیاد خوب نیست. باید در کنارش مصلح استفاده کرد، یا خیلی کم خورد، بخصوص با شکر باید خورد، مصلحش شکر یا عسل است.