qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۰*شهوت یک امری است که من خودم اجازه میدهم بیاید. یک تخیل است؛ بهترین رعایت، رعایت تخیل است، ببینید در همان لحظه اول، در نقطه صفر یقه اش را بگیر و نگذار پیشرفت کند. در همان نقطه ی صفر می توانی یک کاری بکنی ولی اگر این صفر، یک شد، دیگر مبارزه با آن نیرو می خواهد. ما هم این نیرو را نداریم. اعوذ بالله گفتن هم دیگر کاری انجام نمیدهد. ما اختیاراً وسوسهٔ شیطان را قبول می کنیم. آقای بهجت می فرمود: اولین انحراف آخرین انحراف است، اگر آن جرقه را پذیرفتی باید تا آخرش بروی. مثلا شما وقتی به یک دزد اجازه دادی داخل شود، دیگر نمی توانی بگویی این را بدزد آن را ندزد. دزد است، هرچه به دردش بخورد برمیدارد میبرد. از اول راهش نده.