qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۱* شیطان با دو چیز ما را شکست میدهد یکی با شهوت و یکی با شبهه. شبهه و شهوت خواهر و برادرند. شهوت شبهه می آورد، شبهه هم شهوت می آورد. یکی از گناهانی که در آن هر دو هست یعنی هم درآن شهوت زیاد است و هم شبهه که البته به فکرتان هم نمی رسد، شطرنج است. در هیچ چیز مثل شطرنج شهوت و شبهه نیست. بعد از آن موسیقی این حالت را دارد و بعد از آن زن.