qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۹*یک زمان بین دو نفر اختلاف فاحش وجود دارد ،می بینید اینجا به خاطر مصلحت باید دروغ بگویید که اگر راست می گفتید اینها همدیگر را می کشتند. شما می‌گویید نه!دروغ حرام است پس باید راست بگویم.