qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۰* یک جایی از شما مشورت می خواهند، برای ازدواج دختر پرس و جو می کنند شما می‌گویید من غیبت نمیکنم، این حرف اینجا معنا ندارد شما باید سیر تا پیاز راکه مطمئن هستید و می دانید بگویید. غیبت در جای دیگرحرام است. چرا؟ چون مصلحت است. اگر فقط بر اساس حلال و حرام بود پس اینجا نباید چیزی بگویید، ولی مسئله یک عمر زندگی است.