qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۲*بحث خبز و نان در روایت ما محوریت دارد. در دین کسی نیست که نان برای خوردن نداشته باشد.
حضرت فرمودند: اگر فقر بیاید کفر هم همراه او می آید. یعنی صحنه‌های فراوانی را می گفتند که وضع معیشت مردم خوب شود.حالا یک عده ای توانایی رشد اقتصادی ندارند، می گوید به آنها صدقه بدهید، کمکشان کنید. یک عده هم مریض هستند و کسی نیست به عیادتشان برود می گوید بروید از مریض عیادت کنید. یک عده ای با کسی ارتباط ندارند و از لحاظ روحی مشکل دارند، می‌گوید صله رحم کنید، از زکات به آنها بدهید، حتی کفاره هم بدهید تا تالیف قلوب شود. می خواهم بگویم اولا ما باید بفهمیم و در ذهن ما این نباشد که متدین یعنی یک آدم مفلسِ فقیر، آدمی که باید دستش را دراز کند؛ نه اینطور نیست.