qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۷*حضرت می‌فرمایند: مردم به ظاهر دنیا نگاه می‌کنند اما کسانی که ارزشی هستند و طالب رشد، به باطن دنیا نگاه می‌کنند. توجه کنید دنیا در چشم بعضی از افراد خیلی بزرگ است، وقتی دنیا در یک دیدگاه بزرگ شد از آن طرف دین و خدا کوچک می‌شود. عظم الخالق فی اعینهم باید در چشم شما آخرت بزرگ باشد، دنیا را بزک می‌کنند.