qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۵*وقتی گیرنده‌ها ضعیف شود، خداوند فرستنده را قوی می‌کند. خداوند در زلزله فرستنده را قوی کرده و همه را از خواب غفلت بیدار نموده است.