qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۸*کسانی که ناراحتی قلبی دارند، آب پیاز را بگیرند و به اندازه ته استکان بخورند، هفته ای یک بار تا ۸ مرتبه، این کار را تکرار بکنند تا عروق قلب باز شود.
اینکه آنژیوگرافی می کنند، سیخ می‌زنند و می‌خواهند رسوبات قلبی را باز کنند، پیاز همه این کارها را می‌کند و دیگر نیازی به آنژیوگرافی نیست! بعد از اینکه ۸ مرتبه آب پیاز خوردند حالا باید دو مرتبه پشت سر هم با فاصله ۱۴ روز حجامت کنند تا با این کار بقیه رسوباتی که داخل رگ ها مانده، از بین برود.