qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۲* اگر قرار شد و قبول شد زندگی شماآرامش داشته باشد ،گاهی لازم است برای آرامش خرج کنید. وقتی یک مجلس عزا و عروسی می‌گیرید و در این مجلس عزت شما مهم است ،برای این عزت بذل و بخشش می کنید تا مراسم خوب برگزار شود. اینجا خسیس بازی ندارید به تعداد مهمان ها غذا یا شیرینی نمی گیرید چند تا اضافه می گیرید، به خاطر آبرو این خرج را انجام مید هید. برای آرامش زندگی هم باید خرج کرد.