qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۳* کسانی که از لحاظ مالی گیر کرده اند گوش کنند: یک نفر آمد خدمت امام باقر(علیه السلام) و گفت: بزرگترین مرد ثروتمند مدینه برشکست شده‌ و فقیرترین فرد مدینه پولدار شده است. حضرت فرمود: آنکه برشکست شده برای این است که برای زن و بچه ‌اش خرج نکرده است. خدا به او داده بود تا خرج کند. آنکه فقیر بود، با همین نداری اش هر چه داشت را خوب خرج کرد. خدا هم لطفش را زیاد کرد.