qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۳*اگر الان بچه با کوچه آشنا شود و به مرور حرفهای زشت را بشنود بهتر است از این که همه این ها را بعدا یکجا بشنود. بچه ای که به بیرون از خانه رفت وآمد دارد باید تحت کنترل باشد و احساس نکند آزاد است و از طرفی تحت فشار هم نباشد.