qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۶*وقتی شما می‌توانید با زدن یک ضربه بر پشت دست فرزندتان – به‌طوری که پوستش سرخ نشود – او را متوجه اشتباهش کنید، اگر نزنید خیانت کرده‌اید. پس ما تنبیه به این معنا را در اسلام داریم؛ زیرا باعث دفع افسد می‌شود و اگر انجام نشود فردا خسارت بزرگتری ایجاد می‌شود.