qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۱*مردها باید دست ودل باز باشند وبرای خانواده خرج کنند. اینکه زن وبچه چیزی بخواهند وبرایشان چیزی بخرید،این اسراف نیست. در خرید لباس برای آنها کوتاهی نکنید. اینها اسراف نیست.