qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۶*خدا همان روزی که زن را آفرید، همه‌ی نیازهای مرد را در آن قرار داد.