qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۰*یک نفر می بینی رفقایش را می برد بیرون مهمان می کند ولی حاضر نیست ۱۰۰ تومان در خانه خرج کند. یا یک نفر نماز شب می‌خواند یک ولا الضالین از ته دل می گوید، حروف را آن قدر زیبا ادا می کند در نماز گریه هم می کند. ولی ملائک هم خنده به او می کنند و می گویند این ها الان به چه دردی می خورد. آن کارهایی که لازم بود انجام بدی، انجام ندادی! مثلاً به مادرش یه سر نزده، برای یک حرف بیهوده یک تلفن هم نزده، مگر آدم از مادرش می گذرد؟ لذا برای هیئت می‌ دود، در مسجد نماز می خواند ولی چیزی به او نمی‌دهند.