qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۲*آنچه درباره خانواده اهمیت بسزایی دارد این است که زن و مرد در کلیت اداره خانواده، طبق هر مبنایی که انتخاب می‌کنند، اختلاف نداشته باشند. لذا در مدیریت خانواده باید یا زن تابع مرد شود یا مرد تابع زن. یعنی با این‌که مرد باید محور خانواده باشد، اگر زن اصرار دارد که به جای مرد خانه باشد، شوهر باید کوتاه بیاید؛ زیرا اساس خانواده در خطر است و تربیت فرزندان دچار مشکل خواهد شد.خسارت قبول مدیریت زن کمتر از خسارت اختلاف خانوادگی و از هم پاشیدن زندگیست.