qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۳*شما زن و شوهر اگر همدیگر را اذیت کردید به ولایتتون خدشه وارد می شود . زن ومرد بایدمواظب همدیگر باشند.