qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۴*یک زنی که غرغرو است، در همه چیز هم دخالت می‌کند، این نمی‌تواند مادر باشد. نمی‌تواند مادری کند، تحملش می‌کنند، ببین چقدر مهم است.