qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۴۸* اصلا با بچه هایتان اعمال قدرت نکنید. برعکس با بچه هایتان کشتی بگیرید. ما گاهی وقتها در خانه کشتی می‌گیریم دو سه بار من را زمین می زند کیف می‌کند و می‌گوید پدرم را زمین زدم. بچه می خواهد قدرت نمایی کند. اجازه بده تو را زمین بزند و الّا فردا در خیابان می خواهد تبرّج و قدرت نمایی کند. سوار موتور می شود تخته گاز می‌رود یک بار از جلوی چهار نفر رد می شود دفعه بعد تصادف می‌کند سرش می شکند چرا؟چون می‌خواهد قدرتش را نشان بدهد .