qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۲*چه بسا مومن همسر با حیایی دارد که اعتراضی نمی‌کند، اما او رفیق باز است و مراعات نمی‌کند. زنش نیاز دارد، اما ازدواج مجدد می‌کند و بعد هم می‌گوید چرا زن من این طوری شد. نعمتی که خدای متعال داده، اولا برای همسرش است؛ اما این مرد آن را در جای دیگری صرف می‌کند. پیامکهای خوبش را برای دیگران می‌فرستد و باعث می‌شود اساس خانواده از هم بپاشد. این خانم دیگر نمی‌تواند برای بچه‌هایش مادر باشد و در کارش سست می‌شود.