qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۷*علت اینکه شیطان می تواند در ما نفوذ کرده؛ وحال ما را تغییر بدهد؛ عبارت از این است که ما دروجود خود مقاومت در برابر او را شکل نداده ایم. یکی از چیزهایی که ما رادر برابر شیطان مقاوم می کند این است که ؛ قبل از اینکه متدین باشیم از «عقل دینی»برخوردار باشیم، متاسفانه وقتی ما متدین می شویم، آن قدر که به دین اهمیت می دهیم به عقل اهمیت نمی دهیم. مثلا در خانه همسرش به او احتیاج دارد، عقل می گوید، درخانه بمان ولی او در روضه شرکت میکند. عقل وظیفه انسان را مشخص می کند واگر طبق عقل عمل کنی موفق خواهی شد.