qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۶*بچه در ذهنش جنگ روانی دارد دائما نگران است خوابهای پریشان می بیند در خواب می بیند همیشه از روی بلندی می افتد در تاریکی راه می رود چیزی آتش می گیرد . خلاصه خواب ندارد .چرا ؟چون پدر و مادر جلوی آنها دعوا کرده اند .وقتی پدر جلوی دختر به مادر اهانت کرد اول شخصیت دختر و بعدا شخصیت مادر خرد می شود. چون مادر شرایط روحی پدر را درک می‌کند و می‌گوید حالا خسته است عصبانی است ولی بچه نمی تواند تحلیل کند عقده ای می شود می گوید پدر و مادر من به درد نمی خورد.