qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۰* با بچه صحبت کنید و بگذارید حرفش رابزند و مخفی کاری نکند و همه چیز را بگوید و شما راهی پیدا کنید.
اما اگر دست و پایتان را گم کردید به نتیجه نمی رسید.