qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۲* حکم خدا منصفانه است. زن را زن آفریده و در خَلق هیچ‌کدام از خصوصیات زن اشتباه نکرده است؛ برای همین است زن در قالب زن بودنش جاذبه دارد و اگر کمی از این قالب خارج شود بی ارزش می‌شود. مرد هم همین طور، اگر کمی از قالب مرد بودن خارج شود، ارزش خود را از دست می‌دهد.