qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۹۸* اگر دیدید که بچه شما زیاد جلوی آینه می ایستد بدانیدکه یک نیروی قوی در وجودش ایجاد شده است ،ولی نمی داند چه کار کند آینه را پیدا کرده است این نشانه است. اگر دیدید بچه ای به نظافتش نمیرسد بدانید که شخصیت او خرد شده است. ولی اگر به لباس و نظافتش اهمیت می‌دهد؛ کتاب هایش منظم است؛ لباس هایش را در جای تمیز می گذارد ؛عطر می زند؛ مواظب است که اتاقش کثیف نباشد ؛شخصیت بزرگی دارد.