qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۹۹* بچه‌هایی در دبیرستان و راهنمایی تحت تاثیر سایرین هستند و هر روز به یک شکلی در می آیند که شخصیتشان در خانه خرد شده باشد .