qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۷* بچه‌ها از یک سنی از پدر و مادرها حرف‌شنوی ندارند. یکی به دلیل رفتارهاست و دیگری هم به خاطر اینکه مرغ همسایه غاز است. پیشنهاد من این است که یک نفر را که روی بچه‌ی شما تأثیر دارد پیدا کنید و حرف هایتان را به او بزنید و خودتان چیزی نگویید. فقط او را تشویق کنید. اجازه بدهید حرفهای مخفی را او بزند.