qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۳* این چه حرفی است که باعث شود من حسادت بورزم که ببینم که هر کسی یک چیزی دارد، من ندارم . بابا خدا به تو هم داده! خدا به تو هم داده! این فصاحت زبان‌چیست که در ذهنت است؟ این جایگاه و آبرو چی هست که خدا به تو داده؟ این منزلت را از کجا آوردی؟ این زن خوب را چه کسی نصیب تو کرده که مثل یک کلفت در خانه ی شما کار می کند؟ ببین چه زن خوبی به تو داده؟ تو زن دریده ندیدی! زن بد جنس ندیدی! که هر روز صبح که بیدار شد، همه جوره بیدارت کند، بعد هم که می‌خواهی بخوابی فلان جور…. یک زن عفیفه ی محبوب داری که بچه هایت را تر و خشک می کند، زندگی ات را دارد اداره می‌کند، چه چیزی دلت را زده؟ مقدرات را گم کردی؟