qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۵*اگر خطایی کردید و گناهی از شما سر زد، جبران کنید با توبه کردن و برگردید. اگر صبح گناه پیش آمد همان صبح برگردید. اگر ظهر گناهی مرتکب شدی ظهر برگردید، این توبه‌ی ظهر است. شب اگر گناهی پیش آمد، برگردید و توبه را برای صبح نگذارید. پشیمان باشید و عذر خواهی کنید در این صورت مثل آدمی هستید که هیچ گناهی نکرده است.