qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۸*ضعف الرأی در این است که شما از اینکه خودتان را در یک میدان خاصی بیندازید، ترس داشته باشیدو گمان کنید که توانش را ندارید. مثلا نوشتن پایان نامه، حفظ قرآن وروایت یا روحانی کاروان شدن و …
را کار سخت و بزرگی بدانید.