qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۹۳*ما باید معرفت پیدا کنیم که صدقه چه جایگاهی دارد، و بدانیم که بالاترین قرب است ما قربی مثل صدقه نداریم، خداوند در ازاء آن یک امر مهم به ما عطا میکند، بالاترین مقام قرب به ما داده میشود.