qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۲*در یادگیری علم هم باید از خدا روزی بی حساب بخواهیم، اینطور نباشد که با فشار و زحمت زیاد بخواهیم مطلبی را بفهمیم، از خدا بخواهیم مؤونه و سختی را از ما بردارد.