qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۴*فرم هدایت و گمراهی عوض شده است، یعنی یک صلوات بفرستید هدایت مخصوص می شوید چون عجیب است در این زمانه یک نفر صلوات بفرستد. همه در گمراهی هستند.