qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۶*حضرت می‌فرمایند: که انسان باید در راه باشد، ولو با لغزش.
لذا در جامعه باید حق و باطل شکل بگیرد؛ یعنی مردم حق را بشناسند و از آن پیروی کنند و باطل را تشخیص داده، از آن اجتناب نمایند. اگر مردم به این شناخت برسند، کفایت می‌کند و لازم نیست اصرار داشته باشیم که جامعه از هر لحاظ درست عمل کند.