qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۷* دخترها در سن بلوغ گرفتار بحران می‌شوند یا زیاد می‌خندند و یا زیاد گریه می‌کنند. خنده زیاد هم وقتی از حد خارج می‌شود عصبی است و باید جلوی آن را گرفت، البته نه اینکه به او بگویید نخند. همینطور وقتی بغض می‌کنند و می‌خواهند حرف بزنند اما یک گوشه می‌نشینند و گریه می‌کنند. می‌خواهند حرف‌هایشان را بزنند اما نمی‌توانند. بدانید که شما یک برخورد اشتباه کرده اید.