qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۸*حضرت فرمود:چهار چیز پیری زود رس می آورد قبل از آنکه پیری فرا برسد: ۱-گوشت خشک شده که در سابق نمک می زدند را بخورد۲-نشستن در جای مرطوب۳-از جاهای سر بالایی سعود کردن۴-با عجوزه(پیرزن)جماع کردن.